Reflexní masáž

REFLEXNÍ TERAPIE

ANEB ZHARMONIZUJTE SVÉ TĚLO METODOU STAROU 5000 LET

 

CO JE TO REFLEXNÍ TERAPIE:

Reflexní terapie je jedna z nejstarších přírodních léčebných metod vůbec. Její stáří se stejně jako u akupunktury odhaduje kolem pěti tisíc let. Vznikla ve východní Asii (Čína, Indie), její  kořeny můžeme vystopovat i ve Starém Egyptě.

 

Tento způsob terapie vychází z toho, že každý orgán v těle má na noze tzv. reflexní plošku, která je energeticky a nervově spojena právě s daným orgánem. Můžeme si to představit jako neviditelnou strunu mezi našimi orgány a chodidlem. Celé tělo se promítá do oblasti chodidla a každý orgán má na chodidle svůj zmenšený obraz. Ploska nohy, nárt, prsty, pata a okolí kotníků je tedy jakýmsi systémem „tlačítek“, které když stiskneme, zazvoní to na druhém konci drátu, protože signál putuje po nervových spojeních přímo do orgánu nebo části těla, na kterou chceme působit. Pokud hladíme a masírujeme správné místo, léčíme tím i vnitřní orgány.

 

Reflexní plošky okamžitě reagují zvýšenou citlivostí na sebemenší poruchu funkce daného orgánu. Tato vlastnost je neocenitelná především v oblasti prevence, protože jsme tak schopni diagnostikovat jakoukoliv poruchu v těle ještě dříve, než se objeví ve fyzické rovině, to  znamená než si vůbec nějaký problém připustíme.

Reflexní plošky jsou za normálních okolností nebolestivé, ale jejich stimulace při nemoci nebo úrazu, může být chvílemi nepříjemná  až mírně bolestivá.

 

Na lidském těle existují i jiné reflexní displeje (jako např. ruce, oči, uši aj.), ale právě chodidla nám poskytují maximální účinek těchto reflexních propojení. A proto ze všech druhů reflexních masáží je nejznámější a nejpopulárnější reflexní masáž plosky nohou.

JAK MŮŽE REFLEXNÍ TERAPIE POMOCI:

Reflexní masáž chodidel má celkové regenerační, uvolňující, posilující a výrazně relaxační účinky. Terapie ovlivňuje organismus jak po stránce fyzické, tak i psychické, příznivě působí  i proti stresu.

 

Cílem reflexní terapie je léčení člověka jako celku, stimulace celého těla a navození pocitu fyzické i duševní pohody a svěžesti. Cílem reflexní terapie je obnovení toku životní energie v těle člověka. Během terapie se aktivují přirozené uzdravující děje organismu a jeho jednotlivých částí.

 

Reflexní masáž chodidel je dobrá preventivní a léčebná metoda dostupná všem – může ji provádět nejen odborník v rámci terapie, ale i členové rodiny sobě navzájem nebo i člověk sám sobě.

 

KOMU JE LÉČBA REFLEXNÍ TERAPIÍ URČENÁ:

Reflexní terapie má vynikající výsledky při:

-          bolestech zad

-          migrénách

-          kloubních potížích

-          poruchách spánku                       

-          poúrazových stavech

-          zažívacích potížích

-          únavovém syndromu

-          menstruačních potížích 

 

Reflexní terapie je obvykle bezpečná pro všechny věkové skupiny, od miminek až po seniory. Nedoporučuje se jen, pokud máte na nohou otevřené ranky, vyrážku, plíseň nebo jiné známky infekce či zánětu. V těhotenství se nepracuje s ploskami pohlavních orgánů, celkově ale působí velmi příznivě na matku i plod.

 

Jedinou výjimkou, kdy se nesmí reflexní terapie provádět, je stav po transplantaci orgánů. Reflexní terapie by totiž mohla svým působením aktivovat imunitní reakce organismu, které by zkomplikovaly přijetí transplantovaného orgánu.

 

REAKCE NA LÉČBU REFLEXNÍ TERAPIÍ:

Prvotní reakce organismu na reflexní terapii mohou být rozdílné. Jeden se bude cítit skvěle uvolněný, plný sil a elánu, druhý přesně naopak. Je velmi důležité mít na paměti, že možná nepříjemná reakce na terapii (rýma, únava, přechodné zhoršení zdravotního stavu apod.) nepotrvá dlouho a neměla by se potlačovat ani přerušovat! Je to totiž dobré znamení, že se orgány probudily a začaly s regenerací svojí i celého organismu a po jejím ukončení klient poskočí na vyšší úroveň zdraví. Proto je dobré tento přechodný stav ustát a za svoji trpělivost si vychutnat zaslouženou odměnu v podobě pevného zdraví a psychické pohody !

  

TIP:

Nejlepší reflexní terapií je chůze naboso venku. Přirozená masáž chodidel totiž pomáhá řešit akutní i chronické problémy a můžeme ji využívat i k urychlení rekonvalescence.

 

 

„Zázraky nejsou v rozporu s přírodními zákony, jsou v rozporu pouze s našimi představami o přírodních zákonech.“

(sv. Augustin)