EFT - techniky emoční svobody

Metoda, která harmonizuje emoční stav člověka.

Jemným poťukáváním na maridiánové body se dosahuje vylaďování emocí, které brání člověku se svobodně rozhodovat. Člověk zjišťuje, že nepotřebuje omezení, které mu bylo dáno nebo které si sám stanovil. Cítí, že může ....., že mu nic nebrání v jeho rozhodnutí